Klantenservice

Wiggle en de Europese richtlijn betreffende AEEA

What is WEEE?

What is WEEE?

The Waste Electrical or Electronic Equipment (WEEE) Directive requires countries to maximise separate collection and environmentally friendly processing of these items.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Alleen al in het Verenigd Koninkrijk wordt er jaarlijks meer dan 1,2 miljoen ton elektrische en elektronische aparatuur weggegooid. Dit staat gelijk aan 150,000 dubbeldekkerbussen; een dergelijk aantal zou het gehele, nieuwe Wembley Stadium 6 keer kunnen vullen..

Veel afgedankte elektrische en elektronische apparaten in het Verenigd Koninkrijk eindigen op de vuilnisbelt, met als gevolg dat verschillende gemeenschappen nu met vrijgekomen giftige stoffen te kampen hebben. Veel mensen laten na om afval te scheiden, waardoor veel recyclebaar materiaal op de vuilnisbelt terecht komt en of in de grond terecht komt of verbrand wordt.

Tegenwoordig wordt er op alle recyclebare producten een logo van een vuilnisbak met een kruis erdoorheen gezet, wat de consument eraan doet herinneren dat dit product gerecycled moet worden.

Gericht op preventie en hergebruik van elektrische apparaten.

Gericht op preventie en hergebruik van elektrische apparaten

Om tegemoet te komen aan de eisen van de Richtlijn gericht op de preventie en op hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA), zijn fabrikanten van elektrische en elektronische apparaten verplicht een bijdrage te leveren aan de recycling van dergelijke huishoudelijke apparaten. Wiggle Ltd. kwijt zich als detailhandelaar van deze verplichting door middel van het Distributor Takeback Scheme van Volpak (DTS), registratienummer 5837.

Door middel van dit programma wordt er voor gezorgd dat alle geregistreerde bedrijven via lokale voorzieningen, oftewel een gemeentewerf, een bijdrage leveren aan de verwerking van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Ook wordt er door middel van dit programma een nationaal netwerk van milieuparken opgezet, zodat afgedankte apparatuur gerecycled kan worden.

Wanneer u een afgedankt product naar een geregistreerde gemeentewerf brengt, kunt u er als klant zeker van zijn dat het apparaat hergebruikt wordt en niet op de vuilnisbelt terecht komt.

Waarom doen wij mee?

Waarom doen wij mee?

Wiggle denkt om het milieu en is verheugd om u te melden dat wij voldoen aan de AEEA-afspraken uit 2006 op grond van artikel 5, lid 5, eerste alinea, van Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). In artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2002/96/EG zijn minimumstreefcijfers vastgelegd voor de nuttige toepassing van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en voor het hergebruik en de recycling van onderdelen, materiaal en stoffen waaraan de lidstaten uiterlijk 31 December 2006 moesten voldoen.

Het is nu voor alle klanten mogelijk om hun oude elektrische en elektronische apparatuur terug te sturen zodat deze gerecycled worden. Dergelijke voorwaarden werden in de Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) gesteld. Deze richtlijn is:

  • gericht op de preventie en op hergebruik, recycling van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur in plaats van dat deze op de vuilnisbelt eindigen.
  • wil voorkomen dat elektronische producten op de vuilnisbelt eindigen en zo het milieu vervuilen.

Wiggle Ltd. is een gewetensvol bedrijf dat hun steentje bijdraagt aan een beter milieu. Samen met andere detailhandelaren is het bedrijf lid van het ‘Distributor Take Back Scheme (DTS)’. Dit betekent dat Wiggle een bijdrage aan milieuparken levert, zodat onze klanten hun oude apparatuur kunnen recyclen.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Hoe werkt dat in de praktijk?

Klanten kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten naar een milieupark, beter bekend als de gemeentewerf brengen.
Denk er alstublieft wel aan dat andere mensen deze apparaten tijdens het recycleproces letterlijk in handen hebben, wilt u er daarom voor zorgen dat het voor de medewerkers veilig is om het apparaat op te pakken en te verwerken?

De opbrengsten van het Distributor Take Back Scheme worden onder de verschillende gemeentewerven verdeeld, zodat deze verbeterd worden en oude apparaten niet op de vuilnisbelt terecht komen. De fabrikanten van de afgedankte artikelen zullen ervoor zorgen dat apparatuur opgehaald en gerecycled wordt.

Waar u afgedankte elektrische en elektronische apparaten kwijt kunt

Waar kunt u afgedankte elektrische en elektronische apparaten kwijt?

Indien mogelijk, dient u dergelijke apparatuur niet in de vuilnisbak bij het andere afval te stoppen.

U kunt door middel van de volgende link opzoeken waar de dichstbijzijnde, geregistreerde gemeentewerf ligt: www.recycle-more.co.uk. (Houdt alstublieft uw postcode bij de hand).

Terug naar boven